OPR DR TAHİR ŞEN KLİNİĞİ

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

1.       Başvuru Yöntemi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Tuna Mah Yalı Blv No:1260/1 Karşıyaka/ İzmir adresinde mukim  Opr Dr Tahir Şen Kliniği ’ne  Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

YAZILI

Islak imzalı şahsen başvuru ya da Noter

Tuna Mah Yalı Blv No:160/1 Karşıyaka/ İzmir

Zarfın/ tebligatın üzerine "Kişisel Verlerin Korunması Kanunu  Bilgi Talebi" yazılması gereklidir.

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

 ………………………………………………………….

e-postanın konu kısmına "Kişisel Verlerin Korunması Kanunu  Bilgi Talebi" yazılması gereklidir.

SİSTEMİMİMZDE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

Şirketimizin sisteminde kayıtlı elektronik posta ile

kvkk@..

 

e-postanın konu kısmına "Kişisel Verlerin Korunması Kanunu  Bilgi Talebi" yazılması gereklidir.

SİSTEMİMİMZDE KAYITLI BULUNMAYAN ELEKTRONİK POSTA

Güvenli mobil imza / e-imza içerecek şekilde şirketimizin sisteminde kayıtlı olmayan elektronik posta ile

KEP Yazalım

konu kısmına "Kişisel Verlerin Korunması Kanunu  Bilgi Talebi" yazılması gereklidir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

 

2.       Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

 

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Ad-Soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası /

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

:

 

Cep Telefonu

:

 

Telefon Numarası

:

 

E-posta Adresi

:

 

 

3.       Lütfen Klinik ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

     Müşteri

     Ziyaretçi

     İş ortağı

     Diğer: ……………………………………………………………..

Klinik  içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

 

     Eski Çalışanım

 

Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….

 

     Diğer:

……………………………………………………..

     İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 

Tarih : …………………………………………………………………..

 

     Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………………………

 

 

4.       Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

5.       Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

     Adresime gönderilmesini istiyorum.

     E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

     Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

İşbu başvuru formu, Klinik ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Klinik tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Klinik, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (İlgili Kişi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :